Partierne trænger ikke igennem til danskerne

Det anslås at partierne i valgkampen tilsammen bruger op imod 150 millioner kroner på at markedsføre deres budskaber i håb om at vinde vælgernes gunst og dermed deres stemmer. En dugfrisk analyse foretaget af analyseinstituttet BERENT i samarbejde med mediebureauet Mediabroker viser imidlertid at danskerne har meget svært ved at kende forskel på de ni partier.

Med udgangspunkt i partiernes valgslogans har BERENT og Mediabroker bl.a. bedt de adspurgte vælgere om at angive hvilke partier, valgslogans kommer fra. Her lykkes det kun 24 % at koble det rigtige budskab sammen med det rigtige parti, mens 76 % enten ikke ved det, eller tror, at budskabet stammer fra et andet parti.

parti

Siger det samme
Samtidig mener 36 % at ingen af de ni opstillede partier er mere synlige end de andre i valgkampen. Heraf mener 82 %, at det skyldes, at partierne ikke formår at differentiere sig, at de alle sammen siger det samme eller ligner hinanden.

De Radikale er forløbig valgkampens mest synlig parti.
Hvis man anlægger en mere positiv vinkel, så er der 48% af danskerne der synes at et parti har været mere synlig end andre. Her skiller De Radikale sig ud ved at blive nævnt af 19% af alle danskere

Partierne bruger rigtig mange penge og ressourcer på at markedsføre sig her under valgkampen, men meget tyder på, at de har rigtig svært ved at komme igennem med deres budskaber. Partierne har tilsyneladende svært ved at ramme vælgerne med de rette budskaber på rette tid og sted. I år har der fx været meget fokus sociale medier, men vores analyse viser, at kun 6 % af danskerne benytter disse kanaler til at orientere sig om partierne og deres politik. Det er tankevækkende at partiernes slogans er så svære at koble med det rigtige parti og at så få partier skiller sig ud i danskernes bevidsthed. ”, kommenterer Peter Ottesen, adm. direktør i Mediabroker.

http://markedsforing.dk/artikler/vis/artikel/politisk-slogan-forvirring/